От няколко години Съюзът на българските художници дава ежегодна възможност на инициатора – художничката Роза Енгибарова да организира изложби с благотворителен характер. Всички средства от продажбите на художествените творби се даряват на нуждаещите се, като за всяка изложба, предварително е упоменат адресата на събираните средства.

Тази година, на 16 декември от 18 ч. в галерията на Съюза на българските художници – ул. „Шипка” 6, ІІІ етаж ще се открие „Благотворителна изложба“ в помощ на Дома за медико-социални грижи за деца от 3 до 7 г. възраст „Св.Иван Рилски” – София и Центъра за младежи без родителски грижи, с увреждания „Княз Борис І” – София.

В изложбата ще бъдат включени живописни творби на Роза Енгибарова, както и на всички художници, желаещи да се включат в тази кампания. Изложбата ще продължи до 23 декември 2015 г.