Галерия (24)

Тази седмица, на 14 март 2023, в СБХ – Шипка 6 се състоя Конференция по проекта ArtCRelief по програма Еразъм+ на Европейския съюз, който е на финален етап. Съюзът на българските художници участва в проекта заедно с още шест организации от Естония, Гърция, Италия и Кипър.

ArtCRelief / Момент от срещата в София


От април 2021 до март 2023 беше създадена образователна платформа, която да бъде в полза на творците и от всички сфери на изкуството и професионалистите в областта на културата, да им даде знание и да насърчи у тях увереност и предприемачески дух.

Повишаването на знанията за различни бизнес практики, за развиване на собственото изкуство като бизнес, финансиране и дигитализация на културата ще повиши възможностите на творците да намерят решения за професионалната си реализация и да се продават по-добре.

Конференцията беше вдъхновяваща среща на близо 40 художници, музиканти, продуценти, специалисти с професии в областта на културата и културното предприемачество. Тя беше открита от Антон Стайков, заместник-председател на СБХ по творческата и международната дейност.

Момент от конференцията


В презентациите бяха представени целите на международния проект и участието на СБХ в него. Беше представено съдържанието на образователната платформа (достъпно и на български език), нейните функционалности и възможности за самообучение. Платформата ArtCRelief все още е в тестов етап и ще се вземат предвид отзивите от фокус групите, организирани от всички партньори в проекта. 

Участниците бяха запознати и с възможностите на специалното работно пространство на ArtCRelief в Slack платформата, което по своята същност е клуб за професионално общуване с огромни възможности. Някои от присъстващите споделиха с колегите си, че вече работят в Slack и това много им помага в работата. Като особено важни за реализацията на творческия продукт бяха посочени личната бизнес инициатива и създаването на творчески общности.


+++

Във втората част на конференцията пред аудиторията се изправиха няколко вдъхновяващи професионалисти от различни области на изкуството. Те говориха изключително мотивиращо за своята работа и как са намерили реализация на своите идеи и мечти. Това бяха:

  • Ева Тенева-Зайкоф, художник, член на СБХ, с опит като независим артист. Тя е носителка на Наградата на София за 2021 в категория „Перформативни и мултижанрови изкуства“
  • Марта Димитрова, художник керамик, член на СБХ, с опит като независим артист
  • Виктория Драганова, създател на арт пространството Swiming pool 
  • Захари Иванов, поет и преводач, председател на Съюза на софийските писатели и председател на Асоциацията на писателите в Югоизточна Европа
  • Петя Точарова, юрист, председател на Българска асоциация на музикалните продуценти, ръководител на Програмата на ЮНЕСКО за авторски права (от 2003)
  • Мила Георгиева, музикант, заместник-председател и координатор на международната дейност на Българската музикална асоциация.


+++


Образователната платформа все още не е в окончателния си вид.
Нейният тестов вариант можете да намерите

тук


+++


Повече за образователната платформа можете да научите 

тук

Смислови групи: