На 14 март 2023 предстои представяне на образователната платформа ArtCRelief в СБХ. Тя предоставя безплатно онлайн обучение за художници и творци от всички сфери на изкуството и професионалисти в областта на културата.

Ако сте заинтересувани да участвате като артист, като представител на културна организация или професионалист в творческата сфера, можете да се свържете с Юлия Портарова, мениджър на проекта от страна на СБХ – press@sbh.bg, 0879 149 563. Местата са ограничени до 25 участници.

+++ 

За проекта

Международният проект ArtCRelief с участието на СБХ по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз  стартира през пролетта на 2021 и съвсем скоро, в края на март 2023, ще предложи крайния си продукт на творците от всички области на изкуството и професионалистите в областта на културата, в т.ч. и на колегията в България.

В проекта ArtCRelief Съюзът на българските художници (подкрепен от Българска музикална асоциация) си партнира с Forwardspace (FWS) от Естония, Университета на Патра (UPatras) и Балканския институт за предприемачество (Balkien) от Гърция, Itinerari Paralleli (IP) и Impresa Sociale Società Cooperativa (Ulis) от Италия, GrantXpert (GX) от Кипър.

Беше създадена образователна онлайн платформа за обучение в основни бизнес знания, културен маркетинг и дигитални практики в областта на творчеството и културата. Тези знания ще дадат увереност на творците, ще повишат уменията им в професионалното общуване както в реална, така и във виртуална среда, в променената след пандемията ситуация, за да продават по-добре своето изкуство.

 +++

Съдържание на платформата

Обучението е безплатно. Съдържанието е достъпно на български език. Организирано е в седем големи раздела, с теоретична част, видео, упражнения и връзки към допълнителни материали в интернет за обогатяване на разглежданата тема. Накратко: обучението преминава през принципи на предприемачеството, бизнес модели, улесняващи сътрудничеството; въведение в културния маркетинг, дигитализация на културата и новите културни практики, свързани с този процес; обръща се внимание на финансовото планиране и набирането на средства, на особено важните за работа в екип меки умения, на управление на проекти, управление на риска и писане на предложения за финансиране. Таблици, схеми и илюстрации улесняват възприемането на материала.

+++

Слак канал – виртуална среда за общуване и сътрудничество

Самостоятелната работа по време на обучението е улеснена от чат канал, в който може да се работи по задачите на живо в група, да се търси професионално сътрудничество, съвети от колеги.
Също така този слак канал е пространство за промотиране на собствено творчество, за търсене на колегиално сътрудничество, за съвместни проекти и т.н. В него може да се пише на български и написаното автоматично се превежда на английски език за другите участници.

Освен на български платформата може да се ползва на английски, италиански, гръцки и естонски – езиците на участващите в начинанието организации.

+++

Още за проекта ArtCRelief можете да прочетете

тук