„Движението на третата възраст” -  Ниш, е неправителствена организация, насочена към всички хора от третата възраст, пенсионери и стари хора.

 По повод на това, че през настоящата година се навършват 1700 години от подписването на Миланския едикт, с който християнство става официална религия на Римската империя, в Ниш се организират редица събития.

„Движението на третата възраст” -  Ниш, организира колония за хора от третата възраст, където художници от Сърбия, съседните страни и градове, които са свързани с Миланския едикт, в течение на 5 дни от 20 до 24 май 2013 г. да рисуват мотиви от началото на християнството, император Константин, древен Ниш.

По време на колонията всеки художник рисува две или  три картини, които ще останат като част от постоянната изложба в помещенията на Движението на третата възраст – Ниш.

„Движението на третата възраст” – Ниш, кани двама художници (един мъж и една жена) от София да участват в арт колонията. Кандидатите трябва да са навършили 60 години.

Разходите за транспорт, настаняване и храна, както и посещение на културни забележителности в Ниш, ще се поемат от „Движението на третата възраст” – Ниш.

 

Въпроси и кандидатстване на адрес:

Държавна агенция на българите в чужбина

Йордан Колев

Тел. 02 9350662, 0886435292

y.kolev@aba.government.bg