Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата. Организатор на изложбата е СБХ, секция „Карикатура“.


+++

Цели

 • да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България
 • да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина
 • да популяризира изкуството сред младото поколение

+++

Изисквания за участие

 • В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта на карикатурата
 • Приемат се творби, създадени през последната година
 • Формати на представените карикатури - А5 до А2
 • Работите се предават задължително монтирани на не повече от 5 бр. бели, сиви или черни картонени табла / паспарту с размер: 50 х 70 см; различни от тези размери няма да се приемат
 • По желание авторът може да ги предаде рамкирани в подходящи рамки.

+++

Срокове

 • за художниците от София: приемане на: 26 март 2024 (вторник) в изложбената зала на етаж 2, СБХ, 1505 София, ул. „Шипка” 6
 • за страната по пощата: 20 март 2024 (за Националната изложба на карикатурата) без паспарту на същия адрес
 • откриване: 4 април 2024 (четвъртък), 18:00 часа, СБХ, „Шипка” 6, зала 2А

+++

Издания

 • За изложбата се отпечатват плакати и покани
 • Участието на всеки художник в изложбата се приема като негово съгласие карикатурите да бъдат репродуцирани и публикувани за популяризиране на събитието и дейността на секция „Карикатура“ на СБХ.


+++


Жури

 • Селекционна комисия, съставена по предложение на секция „Карикатура“, преглежда всички представени творби и определя колекцията на изложбата
 • Жури, назначено от Председателя на СБХ по предложение на секция „Карикатура“, определя наградите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено преди откриване на събитието). Към състава на журито се включват и представителите на организациите, партньори за съответните награди, по тяхно желание.


+++

Награди

 • Награда на Съюза на българските художници
 • Награда на секция „Карикатура“
 • Награда на Столична община на името на Доньо Донев
 • Награда на Български червен кръст
 • Награда „Природа, лов и риболов“
 • Награди на медии и партньори

За информация: Валери Александров, 0887 637 347 или walex.toon@gmail.com