Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата.

+++


Цели

 • да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България
 • да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина

+++

Изисквания за участие

 • В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта на карикатурата.
 • Приемат се творби, създадени през последната година
 • Минимален формат на представените карикатури – А5
 • Работите се предават задължително монтирани на не повече от 5 броя бели или сиви картонени табла / паспарту с размер 50 х 70 см
 • По желание на автора може да ги предаде рамкирани в подходящи рамки.

 +++

Срокове

 • Приемане – 30 март (четвъртък) 2023 в секция „Карикатура”, 4 ет., СБХ, „Шипка“ 6, от 10:00 до 18:00 часа
 • Откриване  – 4 април (вторник) 2023, 18.00 часа, СБХ, „Шипка” 6, зала 2А

+++

Издания

 • За изложбата се издават плакати и покани.
 • Участието на всеки художник в изложбата се приема като негово съгласие карикатурите да бъдат репродуцирани и публикувани за популяризиране на събитието и дейността на секция „Карикатура“.

 +++

Журиране 

 • Селекционна комисия, съставена по предложение на секция „Карикатура“ и преглежда всички представени творби и определя колекцията на изложбата.
 • Жури, назначено от УС на СБХ по предложение на секция „Карикатура“ определя наградите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено преди откриване на събитието). Към състава на журито се включват и представителите на организациите партньори.

 +++

Награди

 • Награда на Съюза на българските художници
 • Награда на секция „Карикатура“ за цялостно творчество
 • Награда на Столична община „Доньо Донев“
 • Награди на различни медии и партньори