Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата.

Цели:

-          да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България;

-          да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина

 Изисквания за участие:

  • В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта на карикатурата
  • Приемат се творби, създадени през последната година (в периода между две национални изложби)
  • Минимален формат на представените карикатури -  А4
  • Работите се предават задължително монтирани на не повече от 5 бр. бели или сиви картонени табла / паспартута със задължителен размер 50 х 70 см=

  Срокове:

-          Приемане: 3 април (вторник) 2018 г. в изложбената зала на 4 ет., СБХ, „Шипка”6

-          Откриване: 5 април (четвъртък) 2018, 18.00; СБХ, „Шипка”6, 4 ет.

 Издания:

За изложбата се издават плакати и покани.

Участието на всеки художник в изложбата се приема като негово съгласие карикатурите да бъдат репродуцирани за популяризиране на събитието и дейността на секция “Карикатура”.

  Журиране:   

  • Селекционна комисия, съставена по предложение на секция “Карикатура” и съгласувана с УС на СБХ, преглежда всички представени творби и определя колекцията на изложбата
  • Жури, назначено от УС на СБХ по предложение на секция “Карикатура”, определя наградите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено преди откриване на събитието). Към състава на журито се включват и представителите на организациите партньори.

 Награди:

  • НАГРАДА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ §  НАГРАДА НА СЕКЦИЯ “КАРИКАТУРА” ЗА  ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО
  • НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА “ДОНЬО ДОНЕВ”
  • НАГРАДИ НА РАЗЛИЧНИ МЕДИИ И ПАРТНЬОРИ