На 21 май от 17.30 часа в изложбени зали "Рафаел Михайлов" 1, град Велико Търново ще се открие 21-вата поред Национална традиционна изложба на художниците - педагози "Велико Търново - 2015". 

Творбите (в обезопасена опаковка) ще се събират в регионалните инспекторати по образованието, по график за всеки инспекторат от 29 април до 8 май. За самостоятелно предаване от 11 до 14 май - в изложбените зали. 

Журирането ще се извърши на 15 май.