На двадесетата юбилейна традиционна изложба на художниците, живеещи или работещи на територията на район „Изгрев”, и през 2015 година ще имате възможност да покажете най-новите си творби пред широка аудитория.

Както досега, основен организатор на експозицията е район „Изгрев” – Столична община. Представяме на Вашето внимание нейния статут.

 

СТАТУТ НА ИЗЛОЖБАТА

 

Организатор: Район „Изгрев” съвместно със Съюза на българските художници.

Време и място: 21 май – 5 юни 2015 г., откриване от 18.00 ч. в Къща – ателие на художника Ненко Балкански, кв. „Изток”, ул. „Латинка” №12.

Мото на изложбата: „Откровения”

Цел: Изложбата да представи творческите достижения на художниците от район „Изгрев” в контекста на съвременното развитие на визуалните изкуства, както и тяхното стимулиране. Присъжда се приз „Наградата на кмета” в размер на 1000 /хиляда/ лева. Присъждат се и две поощрителни награди по 500 /петстотин/ лева: по една за изпълнение и за млад художник /до 40 години/.

Условия за участие: В изложбата могат да участват всички професионални художници, живеещи или работещи на територията на район „Изгрев”. Творбите да бъдат създадени през периода 2012 – 2015 г. и да не са показвани в досегашните традиционни изложби. Приемат се творби само на живи автори. Всеки автор може да представи по 1 творба, като височината й не надминава 100 см. Творбите да са подготвени /рамкирани/ за подходящо аранжиране и окачване. Цените на творбите се обявяват в български лева.

Намесата на участници в подготовката на експозицията е недопустима.

Журито на изложбата има право да предложи авторите за премиране.

Предаването на творбите ще се извърши в Къща – ателие на художника Ненко Балкански от 14 до 15 май включително от 11.00 до 18.00 часа. В едноседмичен срок след края на изложбата /т.е. от 6 юни до 12 юни/ участниците са длъжни да си вземат произведенията. След този срок Район „Изгрев” не носи отговорност за съхранението им.

Желателно е художниците, приемащи статута на изложбата да заявят предварително своето участие чрез попълване на формуляр – заявка, който да бъде представен в Район „Изгрев”, отдел „ОСДКС”, или на тел. 970 10 10 ; 97010 63. Заявки за участие се приемат до 30. 04. 2015 г. включително.

 

Формулярът може да бъде изтеглен от ТУК.

 

КОНТАКТИ: Район „Изгрев”, тел. 970 10 10; 970 10 63