Днес, 4 юни 2014 година, по време на 17-тото редовно общо събрание на СБХ се взе решение да се удължи мандата на сегашното ръководство с 2 години.