10. Международен симпозиум на скулптурата в дърво в Рингкюбинг (Ringkøbing), Дания
Симпозиумът ще се проведе от 25 юли до 1 август 2021

След селекция според подадените предложения за скулптури за участие ще бъдат поканени около 10-12 скулптори.

https://www.facebook.com/InternationalWoodskulptureSymposiumInRingkobing
Дървото за симпозиума в Рингкюбинг е 1-ви клас дъб от Дания.

Краен срок за изпращане на заявлението за участие -  20 февруари 2021
Селекция: Селекцията ще бъде публикувана след 10 март 2021.

Симпозиумът се провежда в старата, носталгична част на Ringkoebing край яхтеното пристанище в Ringkoebing Fjord. Работата започва от 8 часа сутринта на 26 юли и приключва на 30 юли.


Описание на проекта

Скулптурите ще бъдат закупени или спонсорирани от местни фирми, частни лица или организации.

Целта на Международния симпозиум по дървоскулптура в Рингкюбинг 2021 е:

 • Да се популяризират знанията за скулптурите от дърво като традиционна и художествена форма на изразяване
 • Създаване на артистични и професионални контакти между скулптори, занаятчии и дизайнери от Дания и други страни
 • Да се създадат абстрактни / наполовина абстрактни скулптури от дърво с високо художествено качество
 • Да се даде видимост на изкуството в град Рингкюбинг
 • За популяризирането на Рингкюбинг като туристическа дестинация

 


Организаторите ще се погрижат за

 • Всички пътни разходи от европейски държави (с възможно най-ниска цена).
 • Пътните разходи от неевропейски държави ще бъдат максимум 1200 евро.
 • Настаняване (двойна стая), хранене и социални контакти
 • Транспорт между Рингкюбинг и летище Billund
 • Програма с посещение на местни и културни забележителности по време на симпозиума
 • Участниците да носят със себе си допълнителни материали, които ги представят като скулптори, също така и за страната от която са - фотоалбуми, видео, музика и т.н.).
 • Спътниците (нескулптори) ще трябва да платят пълна цена (650 евро) за настаняване, хранене и социални договорености. Транспортът между Рингкюбинг и летище Billund ще бъде 70 евро. Транспортът между Рингкюбинг и Billund за скулптори е безплатен.


Внимание:

 • Говоримият език на симпозиума е английски!
 • Комитетът на Международния симпозиум по скулптура в дърво в Рингкюбинг 2021 отговаря за организацията на симпозиума и тя запазва правата за творбите, публикациите и рекламите.
 • Участникът трябва да завърши скулптурата по време на симпозиума. Симпозиумът ще се състои независимо от климатичното време - работното място е покрито.
 • Имайте предвид, че отговорността на участниците е да бъдат застраховани срещу произшествия от всякакъв вид във връзка със симпозиума.
 • От участниците се иска да донесат собствено оборудване за безопасност! Художникът работи на собствена отговорност


Кандидатстване
 

Симпозиумът в Рингкюбинг е организация с нестопанска цел. Парите от продажбата на скулптурите ще отидат за финансиране на симпозиума. Всяка скулптура ще бъде купена от местни фирми, частни лица или организации в Дания. Организаторите изискват следната информация, за да мотивират спонсорството на съответната скулптура.

 • Регистрационна форма (сваляне ТУК) с име и информация за контакт като адрес, телефонен номер, имейл адрес и др. (максимум 1 страница А4)
 • Допълнителна информация за вас като скулптор
 • Снимки на вашите скулптури, които представят вашия работен метод и начин на изразяване (макс. 10 снимки)
 • 1-2 скици/предложения за вашата скулптура на симпозиума в Рингкюбинг 2021.
 • Кратка автобиография (максимум 1 страница А4)

Цялата изисквана информация трябва да е на НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Моля, изпратете регистрационната си форма, заявление, CV, снимки и скици на имейл адрес:

ottopil@gmail.com
Otto Pilgaard: ottopil@gmail.com
Телефон 0045 30132935

Смислови групи: