image

  • Секция: Графика и илюстрация
Лични данни и образование

Дата на раждане: 30.11.1960
Националност: Българин
1983-1989 - Национална Художествена Академия, София (Магистър по Графика)
1994 - Защитена специализация "Изпълнение на скулптура в камък - Национален Институт по Изобразителни Изкуства "Николай Павлович", София

Избрани самостоятелни изложби

Автор на 15 самостоятелни изложби, част от които в гр Враца, гр. Оряхово, гр. В. Търново, гр. София, гр. Сус - Тунис и др. Последна изложба през 2010 год - "Шипка 6" София.

Избрани общи и колективни изложби

Участник в множество национални изложби, графични бианалета, работни семинари и художествени симпозиуми в областта на графиката и скулптурата в България и чужбина.

Произведенията на автора се намират в

Художествена галерия гр. Враца.
Художествена галерия гр. Велико Търново
Национална художествена галерия гр София
Частни галерии

Професионален статус

- Активна работа в областта на скулптури от камък. Някои еализирани проекти: "Паметник на незнайния воин" - Ракита, България; бюст-паметник на Иван Ценов - гр. Враца и др.
- Наградни статуетки "Пирина" и "Mr. Imperial"
- Множество работи в областта на кавалетната графика и концептуалното изкуство

Критика

...В художествените си постижения Мибо не се задоволява лесно и не се ограничава-изявите му са почти на всички фронтове на изобразителното изкуство /графика, живопис и скулптура/, включително и в най-новите форми на съвременното изкуство/ сигурно си спомняте някои интересни негови участия в експозициите на "Секция 13". Освен с редица самостоятелни изложби у нас и в чужбина, участвта и в десетки групови,секционни,национални, международни изложби, графични биеналета, скулптурни симпозиуми и живописни пленери....Откровен в търсенията си и почтен към публиката, в настоящата изложба Мибо с простота и лекота ни поднася най-новине си творения, създадени през изминалата около половин година.Забележете, че той не се е възползвал /под предтекст юбилея/ да "заложи на сигурното" и да ни представи своя ретроспикция./Само преди няколко месеца имах възможността да видя последната му изложба от скулптури в мрамор и една блестяща серия от акварели в галерия "Савчеви"/. Изцяло подновения репертоар на артиста този път се състои от голям цикъл /по всяка вероятност неизчерпан/ от скулптурни глави- типажи, изпълнени предимно в бял риолит и туф. По думите на автора изборът на материала е изцяло подчинен на темпото в изказа. В случая Мибо тръгва да търси портретни характеристики на коткретни персонажи, от които извежда типажи,мултиплицира ги и стига до лаконичтостта и знаковостта на образите им.Топлият цвят и мекотата на материала са важни за постигането на желаната звучност и внушение.Формата е качествета, проста, изчистена и медиативна. Освен скулптура в тази изложба Милослав ангажира нашето внимание с части от няколко цикъла сухи игли /общо в експозицията около 30 авторски отпечатъка/. ''Алчността",''Завистта","Гордостта"...са само някои от наименованията в серията "Алегории",изпълнена по прост класически начин и може би най-експресивната като внушиние поредица.С бърз, режещ и дълбок щрих авторът ни грабва и въвлича в същността на идеята си без да изпада в излишни подробности, без да демонстрира сръчност и без да ни ухажва с търсене на визуалната ефектност на пластичните интерпретаций.Напротив -образността е сурова и чувствителна. Друг впечатляващ графичен цикъл е "Нощни светлини''-техниката тук е смесена. Цветовете са няколко и носят на творбите силна експресия, сигналност, условност, абстрактност...Особена е живописната вибрация получена в сранното съзвучие от светли мастила "ударени" върху тъмна основа. Интересни са и смелите абстракции в серията "Лодки" с колоритния дисбаланс, динамика, опростената и остра акустика...Не бих пропуснал и стойностите на тунизийския цикъл и "Дъно" /в памет на Стефан Марков/...Внушенията от графиките на Мибо са непосредствени,директни, без украшения и излиштости..."Казани" направо... Любен Генов 07.07. 2010