image

  • Sections: Print and illustration
Лични данни и образование

Date of birth 30/11/1960
Nationality Bulgarian
1983-1989 Academy of Arts – Sofia, Bulgaria – Master degree of Graphic Art
1994 - Specialization in the field of “Performance of Sculpture in Stone”
Academy of Art, Sofia, Bulgaria

Избрани самостоятелни изложби

Author of 15 solo exhibitions - Bulgaria - town of Vratsa, Oriahovo, Veliko Tirnovo, Sofia; Tunisia - town of Sus (last exhibition in 2010 - Union Of Bulgarian Artists - Sofia, Bulgaria)

Избрани общи и колективни изложби

Participation in several national and international exhibitions, graphic biennials, workshops and symposiums for painting and sculpture in Bulgaria and other foreign countries

Произведенията на автора се намират в

Art Gallery - town of Vratsa, Bulgaria
Art Gallery - town of Veliko Tirnovo, Bulgaria
National Art Gallery - town of Sofia, Bulgaria
Private Art Galleries

Професионален статус

- Active work in the field of sculpture, especially stone. Some realised projects: “Public Soldier Monument” in Rakita, Bulgaria; bust-monument of Ivan Cenov in the town of Vratza etc
- Award statuette: “Pirina” and “Mr. Imperial”
- Some works in the field of easel graphics and conceptual art.
- 1993-1999 Teacher in the High School for Stone Processing Techniques – Kunino, Bulgaria
- 2002-2004 Teacher in the Institute of Fine Arts – town of Sus, Tunisia
- 2011 - Participant in Restoration works – Holy Sepulcher – Jerusalem, Israel
- 2012 - Participant in Restoration works – Mount Athos – Greece

Критика

...В художествените си постижения Мибо не се задоволява лесно и не се ограничава-изявите му са почти на всички фронтове на изобразителното изкуство /графика, живопис и скулптура/, включително и в най-новите форми на съвременното изкуство/ сигурно си спомняте някои интересни негови участия в експозициите на "Секция 13". Освен с редица самостоятелни изложби у нас и в чужбина, участвта и в десетки групови,секционни,национални, международни изложби, графични биеналета, скулптурни симпозиуми и живописни пленери....Откровен в търсенията си и почтен към публиката, в настоящата изложба Мибо с простота и лекота ни поднася най-новине си творения, създадени през изминалата около половин година.Забележете, че той не се е възползвал /под предтекст юбилея/ да "заложи на сигурното" и да ни представи своя ретроспикция./Само преди няколко месеца имах възможността да видя последната му изложба от скулптури в мрамор и една блестяща серия от акварели в галерия "Савчеви"/. Изцяло подновения репертоар на артиста този път се състои от голям цикъл /по всяка вероятност неизчерпан/ от скулптурни глави- типажи, изпълнени предимно в бял риолит и туф. По думите на автора изборът на материала е изцяло подчинен на темпото в изказа. В случая Мибо тръгва да търси портретни характеристики на коткретни персонажи, от които извежда типажи,мултиплицира ги и стига до лаконичтостта и знаковостта на образите им.Топлият цвят и мекотата на материала са важни за постигането на желаната звучност и внушение.Формата е качествета, проста, изчистена и медиативна. Освен скулптура в тази изложба Милослав ангажира нашето внимание с части от няколко цикъла сухи игли /общо в експозицията около 30 авторски отпечатъка/. ''Алчността",''Завистта","Гордостта"...са само някои от наименованията в серията "Алегории",изпълнена по прост класически начин и може би най-експресивната като внушиние поредица.С бърз, режещ и дълбок щрих авторът ни грабва и въвлича в същността на идеята си без да изпада в излишни подробности, без да демонстрира сръчност и без да ни ухажва с търсене на визуалната ефектност на пластичните интерпретаций.Напротив -образността е сурова и чувствителна. Друг впечатляващ графичен цикъл е "Нощни светлини''-техниката тук е смесена. Цветовете са няколко и носят на творбите силна експресия, сигналност, условност, абстрактност...Особена е живописната вибрация получена в сранното съзвучие от светли мастила "ударени" върху тъмна основа. Интересни са и смелите абстракции в серията "Лодки" с колоритния дисбаланс, динамика, опростената и остра акустика...Не бих пропуснал и стойностите на тунизийския цикъл и "Дъно" /в памет на Стефан Марков/...Внушенията от графиките на Мибо са непосредствени,директни, без украшения и излиштости..."Казани" направо... Любен Генов 07.07. 2010