image

  • Секция: Сценография
Лични данни и образование

Алберт Оскар Зайднер (1918–неизв.)
Художник сценограф. Завършил специалност „Театрална декорация“ в Художествената академия през 1949 г. Членувал в СБХ.