image
Лични данни и образование

Художник сценограф. Завършил специалност „Театрална декорация“ в Художествената академия през 1949 г. Членувал в СБХ.