image

  • Секция: Критика
Лични данни и образование

Преподавател по история на изкуството, публицист. Членувал в СБХ от 1948 година.