image

  • Sections: Аrt criticism
Лични данни и образование

Преподавател по история на изкуството, публицист. Членувал в СБХ от 1948 година.