Годишната национална награда за живопис на името на Владимир Димитров – Майстора е учредена съвместно от Община Кюстендил, Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора" – Кюстендил, Министерството на културата и Съюза на българските художници.

Наградата на името на Майстора съществува от 1973 до края на 80-те години на миналия век, а след това е възстановена през 2013. Във всяко издание журито номинира няколко художници за техни изложби, представени през предходната година. Всеки носител на наградата прави на следващата година изложба в галерията в Кюстендил.

Сред лауреатите през 70-те и 80-те са някои от най-интересните български художници с изявен собствен стил и път в изкуството. Между тях са Златю Бояджиев, Ненко Балкански, Илия Петров, Стоян Сотиров, Калина Тасева, Светлин Русев, а след 2013 сред отличените са Андрей Даниел, Свилен Блажев, Ивайло Мирчев, Станислав Памукчиев, Захари Каменов, Анета Дръгушану

Статут на национална награда за живопис на името на Владимир Димитров – Майстора

1.
Наградата за живопис на името на Владимир Димитров – Майстора е форма на признание за особените постижения и заслуги на българските художници и е своеобразен стимул за развитието на съвременното изобразително изкуство.

2.
Наградата за живопис „Владимир Димитров – Майстора“ се учредява съвместно от Съюза на българските художници, Община Кюстендил и ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ Кюстендил, Министерство на културата на Република България.

3.
Наградата за живопис „Владимир Димитров - Майстора“ се присъжда всяка година на един български художник за изключителните му постижения в областта на изобразителното изкуство през изтеклата година.

4.
Наградата се връчва всяка година на 1 февруари по повод рожденния ден на Владимир Димитров – Майстора.

5.
Секция „Живопис“ към СБХ и Управителния съвет на СБХ правят свои обосновани предложения (номинации) за лауреати на наградата на базата на:

  • Реализирана през годината самостоятелна изложба.
  • Изявите на художниците на територията на цялата страна.

6.
Наградата се определя от единадесетчленно жури, съставено от:

  • Девет представители на Съюза на българските художници, живописци или изкуствоведи, избрани от Управителния съвет на СБХ, в това число и председателя на СБХ, който изпълнява и ролята на председател на журито.
  • Един представител на Министерство на културата.
  • Един представител на Община Кюстендил.


7.
В случай, че член на журито участва с номинация, то следва да се оттегли от участието си в журито за конкретния случай или да се откаже от номинацията.

8.
Журито заседава и определя на кого да се присъди наградата минимум един месец преди официалното ѝ връчване.

9.
Гласуването става след запознаване на журито с всички номинации и обсъждането им.

10.
Журито взема решение с тайно гласуване, като всеки член на журито гласува само за един от всички номинирани в два етапа:

  • Първи етап – гласуване по висшегласие, с цел да се изберат максимум петима кандидати с най-много гласове от целия списък с номинирани.
  • Втори етап – гласуване с обикновено мнозинство за един от петимата кандидати, избрани на първия етап.

11.
При несъгласие на представителите на Министерство на културата и Община Кюстендил с начина на провеждане на избора, подадено писмено, решението на журито се преразглежда и гласува отново.

12.
Наградата печели един от кандидатите, който след втория етап от гласуването спечели минимум петдесет и един процента от гласовете на журито.

13.
Наградата се обявява и връчва официално в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, гр.Кюстендил, на церемония, на която се открива и изложбата на носителя на наградата от предишната година.

14.
Наградата се състои от:

  • Статуетка, създадена специално за случая и диплом, осигурени от СБХ.
  • 7000 лв. (седем хиляди лева), осигурени съответно от Община Кюстендил – 5000 лв. и от Министерство на културата на Република България – 2000 лв.

15.
Авторът, получил наградата, по свой избор дарява една своя творба за фонда на ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, за което получава сертификат за дарение от галерията.

16.
Съюзът на българските художници и ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ заедно съдействат за реализиране на изложбата на лауреата на наградата, осигурявайки транспорт, технически персонал и реклама.

17.
Учредителите на наградата осигуряват публичност на събитието, разпространяват информацията и рекламират събитието чрез своите сайтове, бюлетини и други средства. В тази връзка с взаимно съгласие организаторите могат да договорят и привличането на различни медийни партньори, спонсори и др.

18.
Всяка промяна в Статута се съгласува между учредителите и се оповестява публично преди следващото издание на наградата.

19.
Настоящият Статут е съставен и подписан в три еднакви екземпляра – по един за всяка една от страните.За Министерство на културата
Вежди Рашидов

За Община Кюстендил
Петър Паунов

За Съюза на Българските художници
Любен Генов