- | СБХ, Шипка 6, 1 А
Галерия (11)

откриване: 7 април 2022, четвъртък, 18:00

Карикатуристите се пошегуваха и не откриха годишната си изложба на традиционната дата 1 април 2022. 

Националната изложба на карикатурата е очаквана и привлича винаги голям интерес и много зрители още на откриването. Тя е преглед на най-високите постижения на българските художници, работещи в областта на карикатурата. 

Целите на изложбата са да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България, да популяризира творчеството на българските художници карикатуристи в страната и в чужбина. 

Динамичното време, в което живеем вече трета година, международните и вътрешнополитическите събитията от последните месеци и произтичащите от тях обществени вълнения са нови теми за художниците в настоящата изложба. Политическата сатира и шаржовете на популярни личности са значителна част от показаните творби. Проблемите и темите от ежедневието и човешките взаимоотношения остават вечен генератор на идеи за карикатуристите.   

Както и в предишните издания на изложбата, участие ще вземат повечето от нашите известни карикатуристи. 

+++

Почетно участие

Специално внимание и почетно участие в изложбата е отредено на художника Милко Диков, който само преди дни навърши 92 години, да е жив и здрав!

Милко Диков  / от изложбата+++

Гостуваща изложба

В рамките на Националната изложба на карикатурата e експонирана и българо-китайската изложба „Благодаря докторе“, посветена на ковид кризата.


Маргарита Янчева  / от изложбата


+++

Награди

По време на откриването на изложбата на 7 април 2022, четвъртък от 18:00 часа бяха обявени награди:

Награда на Съюза на българските художници
Халит Айтослу

+++

Награда на секция „Карикатура“ за цялостно творчество
Алла и Чавдар Георгиеви

+++

Награда на Столична община „Доньо Донев“
Генчо Симеонов

+++

Награда от Любо Николов „Природа, лов и риболов“
Ивайло Цветков

+++

Поощрение на Червен кръст
Ириен Трендафилов

+++

Наградата на Клуб „Жарава“, Кубрат
Диляна Николова