- | СБХ, Шипка 6

Юбилейна изложба на Андрей Янев /живопис/

Във времето на заливаща ни бездуховност и загуба на връзката между духовно и материално е все по-силна необходимостта от поява на нови духовни водачи. Те трябва да напомнят и призоват всички към обединение в името на невидимото, което движи света, това, което носи информация за времето, на което принадлежим. Това е нашият генетичен код по който да бъдем познаваеми за бъдните поколения. В края на едно и началото на ново цифроброене е важно  да се запази базата върху която всичко ново да намери почва и храна от нея за развитие. Не свършва нищо, а протича трансформация в мисленето, в действията. „Завръщането на пастирите” – назрялата въпиюща нужда да ги призовем и се обърнем към тях. Да потърсим силата и опората на „отвъд видимото”, усещайки го близко и силно.

Андрей Янев

 

+++

Куратор на изложбата е проф. д-р Аксиния Джурова

 

По темата „Завръщането на пастирите” авторът работи от 1996 г., като първите творби са показани пред публиката през октомври 1998 г. в галерия „Комерс”, Любляна, Словения и януари 1999 г. в изложбата „Семена” – СБХ ул. „Шипка“ 6, ет. 4, представена от ЕВРОБАНК АД, както и в последващи изложби с нови творби, които продължават темата. През 2006 г. в залите на СГХГ бе показана изложбата „Тиха светлина”, която обхваща няколко годишен период от творчеството на автора, включващ и творби, вдъхновени и създадени след пътуванията му до Света гора (Атон), както и по други свети места по света. Изложбата през 2006 г. преминава при голям интерес и оставя запомняща се следа с включените мултимедийни презентации и съпътстващи събития.

Изложбата на Андрей Янев по повод 50 -годишния юбилей на твореца за пореден път представя тема, която ни интригува и предизвиква да се обърнем и погледнем дълбоко в себе си. Това е една изложба извън контекста на ежедневното, насочваща ни към извечното и непреходното. Проектът е насочен към широк възрастов диапазон и има послание за обединение на различни обществени групи и напомня за носителите на традицията, за нашето минало, настояще и бъдеще. Това е Свтлината от която всички се храним и живеем в непрекъсната  взаимовръзка.

Показани са няколко цикъла от творби, представящи темата и идеята на изложбата, създадени през последните години. Включени са и знакови творби от частни колекции и сбирки  от изложбите „Тиха светлина”, „Тиха светлина –ангели”, „Тайнства”  и други.