Галерия (3)

Изложбата представя цикъл картини „Завръщане“ (2016 г.) и работните рисунки към него. След експериментите с изразните средства, създаването на обекти и пластични инсталации този нов цикъл голямоформатни картини е завръщане към фигурален метафоричен израз – митопоетика, която изразява и защитава човека в неговото драматично усилие за търсене на път и устойчив смисъл.

„Завръщане“ не е носталгия по отминалото, а е творческо въставане срещу крайността на изтичащото линейно-историческо време и обръщане на погледа към изначалното, Свещеното митологично време-безвремие.

„Завръщане“ търси следите на подсъзнателно носена и интуитивно живяна предисторична и ранноисторична-библейска онтология. В програмната ориентация и практика на автора това е пореден опит за „психична археология“ с навлизане в пластовете архетипни съдържания. Художествен опит за раздвижване на интуицията за сакралното като обсебваща безлика сила, за индивидуалните и колективни ритуали, опазващи свещения смисъл на живота. Изложбата със своя хуманен патос иска да завърне човека към самия него, към неговата дълбока същност, към вътрешен „гравитационен“ център на психична и духовна цялост.

Предложената теза се съпротивлява на тоталната секуларизация, груб прагматизъм и комерсиализъм, на рецидивите на масовата култура и загубата на ценностна перспектива в свят без път и посока.

 

Станислав Памукчиев