- | Извън СБХ
Галерия (2)

Българското участие на XII квадриенале, Прага.

На 15 юни в Прага бе открито Дванайсетото международно квадриенале на сценографията и театралното пространство, провеждащо се от 1967 година насам в столицата на Република Чехия.

Това е и дванайсетото поредно участие на България с национален павилион и негов традиционен организатор е Съюзът на българските художници. 

Националната експозиция представя по-голямата част от действащите в момента български сценографи, много от които работят не само в България, но и извън нейните граници. Трийсет и двамата участници представят не само сценографски решения и костюмография за театрални спектакли, опера, балет. Някои от авторите участват с инсталации и обекти. Сценографията е представена като изкуство, намиращо се на границата между сценичните и визуални изкуства, боравещо еднакво добре с най-доброто и от двата жанра.
Основният екип, работил по организацията и осъществяването на националния павилион се състои от трима художници: доц. Весела Статкова /Национален куратор/, Петър Митев и Иван Карев. За реализацията работиха общо пет екипа, включително за  проектиране и изработване на павилиона; програмиране на интерактивна дигитална система, съдържаща данни за всички участващи автори; програмиране на интернет сайт с индивидуална галерия за всеки сценограф и с възможност за предавания на живо от българския павилион; издаване на  каталог „СЦЕНОГРАФИТЕ В БЪЛГАРИЯ” на английски език, представящ повече от 40 сценографи и чрез тях съвременните български сценични и визуални изкуства и култура.

Българският национален павилион е реализиран без финансова подкрепа от Министерството на Културата, благодарение на хората, прегърнали идеята за достойно национално представяне:  г-жа Петя Жекова - ШОУТЕКНИКС, г-н Калин Генчев - БИЛБОРДПРИНТ, екипа на Драматично-куклен театър „Константин Величков”, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив, ФРАКТАЙМ, ВЪЗХОД АД, ВАРИОПРИНТ, Съюза на българските художници.

www.bg-pq.eu

Весела Статкова - Национален куратор