- | Извън СБХ
Галерия (12)

Живопис

галерия Depoo, София
Изложбата е отворена от понеделник до петък, 15:00 –  19:00 часа

Слав Недев представя 6 произведения в изложба с название Вътрешни/външни пространства. Още самото заглавие задава посока за разбиране на тези творби. Във всяка една от картините художникът възпроизвежда определено пространство от градска среда, без обаче да има някаква конкретизация. Това са улици, музей, неопределени интериори, в които прави впечатление присъствието на домашно животно. Както подсказва и наименованието на изложбата, на първо място изпъква противопоставянето на вътрешното и външното: вътрешното като олицетворение на интимното, домашното, опитоменото, външното като израз на несигурност, опасност, нестабилност, но и безгрижност, спокойствие.
Човекът е създател на тези пространства, но апокалиптично той отсъства

от тях, излязъл е за малко, няма го у дома, преминава набързо, деперсонализиран, силует без индивидуализация. Още няколко основни аспекта може да бъдат изтъкнати. На първо място това е изявената перспектива, която с чувство за дълбочина, доминира вътрешните пространства, задава посока на тяхното възприемане. Музеят, това стерилно място, дом на паметта и забравата, е лишен от творби, но веднага прави впечатление перспективата в покривната конструкция. Човекът е нищожен в смазващо празна огромна зала, преходен и преминаващ. В останалите две творби, пресъздаващи идеята за вътрешното, фигурата на домашно животно, при това не какво и да е, а именно куче приковава вниманието. Творбата Пасаж пресъздава идеята за преход.

Слав Недев / Разрушаване


Тук перспективните съкращения са заменени от строгия фронтален поглед, а вниманието се привлича от аркирания отвор в стената като символ на преминаване. Едва в следващ момент се забелязват разрушенията по стената като израз на преходността на времето. Безспорно оригинална със своите художествени решения е творбата Разрушаване. На привидно спокойната улична обстановка е противопоставен стихиен, мощен взрив. И тук пространството е обезлюдено. За човешкото присъствие съдим по човешките дела: от една страна стремеж към култивиране, от друга – мощна експлозия като израз на вътрешно състояние. Пространствата се превръщат в

отражения на човешкия свят и нагласи, на вътрешни взривове,

на необходимостта от артикулация и подреденост. Липсва природа или ако я има, тя е култивирана, овладяна. Паметта е преходна, музеят празен. Тези творби се отличават със своята индивидуалност и разпознаваем стил, с конструктивния си и лаконичен художествен език, с прецизно и внимателно подбран изтънчен колорит. Обобщеността на формите и изчистената геометрия напомнят компютърни изображения и пикселизация. Произведенията придобиват ново значение: местата, като израз на човешки състояние, като израз на човешката природа, пространства на противопоставяне, конфликт и постоянния стремеж за търсене на баланс. Стилът на Слав Недев изпъква в съвременната живопис у нас и в настоящата изложба представя личните преживявания на автора, сближава ни сякаш с него, а пространствата се превръщат в израз на вътрешно състояние и нагласа.

Любен Домозетски
Добростан, 6 юни 2022


+++За автора

Слав Недев е роден през 1967 година в София, където живее и работи. От 1989 година е художник на свободна практика, а през 2001 става член на СБХ, секция „Живопис“. В своето многостранно творчество, Недев използва различни медии, сред които живопис, дигитално изкуство, арт обект, инсталация и скулптура. Работата му често е вдъхновена от философията (Кант, Хайдегер), психологията (Юнг) и митологията. Природата и световното културно наследство, както музиката и литературата са други извори на емоции и рефлексии, които намират израз в неговите произведения. Слав Недев е носител на различни награди и стипендии, по-важни от които са: две награди (първа и втора) в два конкурса за пластика в публична среда в град Казанлък; стипендии за пребиваване в Oberpfälzer Künstlerhaus, Швандорф, Германия и Cité Internationale des Arts, Париж и др. Наред с множество самостоятелни изложби, той е автор на две скулптури в парк Розариум, Казанлък. Куратор е на груповите изложби C (Carbon), (2019, галерия Червената точка, София) τόπος - topographies - ...topias, (2016, галерия Райко Алексиев, София). Участвал в международни симпозиуми в страна и чужбина. Негови творби се намират в частни (Imago Mundi, Fondazione Benetton, Тревизо, Италия; Siddhartha Arts Foundation, Катманду, Непал) и публични (Beijing International Art Biennale; СГХГ, София, Съвременно българско изкуство, НБУ, София) колекции.

Член на СБХ от 2001. Член на управителния съвет на СБХ от 2021.


+++


Повече за художника можете да видите тук:+++


Точната локация на галерия Depoo можете да видите

тук