- | СБХ, Шипка 6

Изложба на секция „Графика и илюстрация“

Куратор: Десислава Христова

Вход – място (отвор, врата), откъдето се влиза. Изход – място, откъдето се излиза.

Входът е антипод на изхода и обратното.

Няма вход без изход. Входът е същевременно и изход.

Цикличност/безкрайност, отразена като вход ↔ изход.

Вход към какво? Изход от какво?

 

Изложбата цели да провокира един различен поглед към изкуството на графичния печат. Участниците са както утвърдени, така и съвсем млади художници, които използват в своите творби класически или иновативни графични техники.

Някои от авторите, които ни представят своя Вход и Изход, са Ани Цоловска, Божидар Бончев, Буян Филчев, Бранко Николов, Васил Колев, Валери Василев, Виолета Апостолова, Десислава Христова, Емануела Ковач, Живко Мутафчиев, Жаклина Жекова, Зоран Мише, Златка Яръмова, Ивайло Саралийски, Иван Бъчваров, Иван Нинов, Капка Кънева, Камен Старчев, Красимира Дренска, Маня Вапцарова, Мария Духтева, Надя Текнеджиева, Николина Джановска, Онник Каранфилян, Пенка Минчева, Ралица Стефанова, Регина Далкалъчева, Росица Гецова, Росен Тошев, Сашо Стоицов, Снежина Бисерова, Стефан Гаджовски, Христо Стайков, Цвета Петрова, Явор Костадинов, Янко Василев и др. В изложбата ще откриете както класическите графични техники литография, суха игла и офорт, така и смесени техники, дигитален принт, фотография, графични инсталации, живопис, керамика, и др., обединени от концепцията  за входа и изхода. 

Участници: Анна  Цоловска, Божидар Бончев, Бранко Николов, Буян Филчев, Васил Колев, Виолета Апостолова, Горан Тричковски, Даниел Леков, Десислава Христова, Елина Михайлова, Емануела Ковач, Жаклина Жекова, Живко Мутафчиев, Златка Андреева, Златка Яръмова, , Зоран Мише, Иван Бъчваров, Иван Нинов, Йордан Панков, Камен Старчев, Капка Кънева, Костадинка Миладинова, Красимира Дренска, Лаура Димитрова, Маня Вапцарова, Мария Духтева, Марта Боянова, Надя Текнеджиева, Николина Джановска, Онник Каранфилян, Пенка Минчева, Ралица Стефанова , Регина Далкалъчева, Росен Тошев, Росица Гецова, Сашо Стоицов, Снежина Бисерова, Соня Ковачева, Стефан Гаджовски, Христо Стайков, Цвета Петрова, Янко Василев, Явор Костадинов