- | СБХ, Шипка 6
Галерия (4)

С изложбата си Величко Коларски (р. 1928 г.) отбелязва своята 85-годишнина.

Жизнен, работещ художник, той предлага на зрителя ретроспекция на своето творчество  в шейсет живописни платна, в които властва пейзажът. Творбите са рисувани в последните  40 години. Известен майстор в жанра, който и до днес го привлича най-силно, Величко Коларски пресъздава природата с цялото й многообразие от състояния и цветове. Пейзажите, въпреки естественото звучене, не са рисувани от натура; те са обобщаващи, имагинерни, повече състояние отколкото образ от реалността.  къщи, сякаш пораснали сред дърветата, говорят за копнеж по единение с природата, за хармония и покой.

„В стилово отношение картините на Величко Коларски показват известно разнообразие, но в пределите на избрания от него реалистико-импресионистичен маниер на изграждане на колорита и пространството. Някъде виждаме по-смели тонални обобщения, стигащи до условността на декоративното начало, другаде са налице постимпресионистични (сезанистки решения)”, пише за последната му самостоятелна изложба през 2004 година проф. Чавдар Попов.

Величко Коларски посвещава много години на художествената критика и историята на българското изобразително изкуство.Така изучава и осветлява пътя на пейзажната ни живопис и историята на художниците пейзажисти в книгата си „Българската пейзажна живопис” (1979). Публикува и множество статии за изобразителното изкуство в различни медии.

Почти 20 години (60-те и 70-те години) Величко Коларски работи в НХГ и завежда отдела за съвременно българско изкуство . След това е научен сътрудник в Института по културата при БАН и Комитета за изкуство и култура; организира и ръководи поредица представителни изложби на бълтарско изобразително изкуство във различни европейски страни.