- | Извън СБХ
Галерия (2)

Живопис, графика и представяне на книга за Иван Димов

галерия „Арте“, София

Настоящата изложба е посветена на 80-годишнината на един от ярките и значими съвременни български художници – Иван Димов.

Иван Димов черпи образни елементи и внушения от един богат и наситен със съкровени значения и смисъл микрокосмос, едновременно отминал и актуален със силата на емоционалната памет. Това е сферата на чистите пориви и на неподправения интерес, когато детето се вглежда с открити очи във всичко, което го заобикаля. Той пресъздава цикличността на природните ритми, на

единството на човека и природата, на духовната спойка между тях,

на състоянието на дълбока емпатична връзка между Аза и Всемира. 

Иван Димов  / от изложбата


Художникът изгражда субективно обагрен образен микрокосмос, в който личността намира своите устои, своето упование и смисъл на съществуване. Същевременно авторът обиграва и дава израз на носталгични интонации, съдържащи богат пласт от асоциации и от амбивалентни емоционални състояния. Натурата и въображението, актуалното и споменното, реалността и романтиката са разпределени на равни права в общата аура на картината.

Донякъде условно бихме могли да определим картините, графиките и рисунките на Иван Димов с термина „поетичен реализъм“ при цялата условност на подобни формулировки. Липсата на конкретна сюжетика,

приглушените и разнообразни преходи и лирични интонации,

тоналните акценти, асоциативният подтекст въвеждат в лоното на съзерцателното настроение и възприятие.

В последните си творби Иван Димов уточнява и избистря нови похвати и пластически принципи. Традиционните опозиции „фигури и пространство“ или „предмети и среда“ губят смисъл и сякаш се превръщат в една цялостна, жива, дишаща и експресивна живописна субстанция, с пулсиращи пространствени планове, близка до същината на абстрактния експресионизъм.

На откриването на изложбата ще бъде представена и книгата, посветена на художника, от поредицата „Съвременно българско изкуство. Имена“ на Национален дарителски фонд 13 века България.


проф. д. изк. Чавдар Попов


+++


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”+++


Адрес

галерия „Арте“, София
ул. „Бузлуджа“ 31

Точната локация можете да видите

тук