- | София прес
Галерия (2)

В продължение на 20 години, Тереза Дитрих /авторка от Германия/ създава  произведения, рисунки и колажи, отнасящи се до местата, където е живяла  или прекарала известно време, по повод на множеството си пътувания. 

Нейните открития и наблюдения  са по-скоро анализ на мястото. Вниманието й привличат привидната тривиалност,нещата, оставени случайно или умишлено от хората.
Авторката, интуитивно , а и целенасочено посвещава специално внимание на разнообразните изяви на архитектурата и нейните фрагменти.

В този смисъл, пребиваването й във Велико Търново /около 4 седмици, това лято/,  от една страна е планирано преживяване :Тереза Дитрих регистрира всеки ден на страниците на скицника си – нещо като дневник. От друга страна, ще бъде водена от любопитството си, желанието за открития и благодатната случайност.