- | СБХ, Шипка 6, 2 A
Галерия (28)

Фотография

откриване: 1 юли, понеделник, 18:00 часа

Фотографският цикъл „100 запечатани от времето“ (Строители на съвременна България) има за цел създаването на визуална памет за хората, които полагат достойни усилия за нас и са едно от богатствата в културния и обществен живот на България; този цикъл цели регистрирането на образите на времето и тяхното естетизиране чрез визуалното изкуство на фотографията.

„Не можете да научите на нищо човек. Можете само да му помогнете да го открие у самия себе си.“
Галилей


+++

Основната цел на изкуството, а и на този проект, е не да учи, а да показва, да поднася конкретизирани образи. Изкуството е посредник на един морален идеал, то се свързва с оцеляването на човека, но не с физическото оцеляване, а със запазването и оцеляването на неговото съзнание.

Също както фотографските портрети на Надар, присъстващи в много национални колекции, „100 запечатани от времето” (Строители на съвременна България) цели да разкрива своите образи, наблягайки на графичност и естетика, характерни за високата култура на класическата фотография. Чрез тези образи умът на гледащия е поканен да излезе от сферата на обикновеното и да навлезе в света на изключителното.

„100 запечатани от времето” (Строители на съвременна България) е безпрецедентен реверанс към ценностите, целящ да

изразява дълбокото възхищение и уважение към Човека.

Той преследва очарованието на бохемите, харизматиците и мечтателите, визионерите, учителите, писателите, художниците, скулпторите, журналистите, хората на логиката и духа, обществениците, пробуждащите.

Теодора Нишков / Нели Станева (от изложбата)Фотографските сесии протичат в лично професионално студио при абсолютна коректност, конфиденциалност, деликатно отношение и грижа. Този фотографски цикъл е с некомерсиална цел и е провокиран от усещането за неща, които може би си отиват, или неща, които бихме искали да останат, от непреодолима жажда по човешкото и неговите ценности, по красотата. Жажда да си спомним за душата и достойнствата на силните, за това какво можем да носим, кои сме. Това е нещото, което ми дава изключително усещане за заряд, удовлетвореност и смисъл. Моята цел е, когато човек гледа фотографиите, да усеща определен дух на несломимост и характер, както и човещина, които въпреки противоречивостта на всяка личност остават като едно богатство...

Теодора Нишков – „Принц Датски“

+++

Теодора Нишков

+++

фотограф (откриване): Виолета Апостолова – Лети

фотограф (интериори): Елена Спасова