- | СБХ, Шипка 6

Българо-полска студентска изложба

Във връзка с международният българо-полски  проект „Археология и съвременност в текстилното изкуство“ на 12.11.2015 от 18.00 часа в галерията на СБХ, ул. „Шипка“ 6 ще бъде открита българо-полската студентска изложба „Свързване“. Участници в проекта са специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, НХА, Академия за изящни изкуства Стжемински, Технически университет и Централен музей за текстилно изкуство, Лодз, Полша.

На 11.11.2015 г. от 10.30 в галерия „Академия“, Национална художествена академия, ул. „Шипка“ 1 специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ организира първата по рода си българо-полска конференция „Археология и съвременност в текстилното изкуство“, посветена на проблемите на съвременното текстилно изкуство.

Текстилът е един от най-древните занаяти, извоювал своята автономност като форма на артистично изразяване през втората половина на ХХ век. В неговото правене се преплитат древни техники, символни значения, мистични ритуали, езически вярвания, а в новата му история – навлизане на индустриално произведени материали и нови техники, като същевременно се наблюдава и връщане към архетиповете. „Археологичните“ находки в текстилното изкуство – древно и съвременно, са основния фокус на предстоящата конференция.