- | СБХ, Шипка 6
Галерия (7)

Изложба на Кина Бъговска

„Моят източник на вдъхновение в картините ми са ритуалните  женски глинени фигури  от древността, където според мен е материализирана виталността на сътворението, единството на дух и материя. Силуетните линии на древните женски форми с тяхната музикална ритмичност са като релефни очертания на природни структури, онази диалектическа връзка с природата, която създава усещането за вечност. Какво послание носи жената от миналото? Отчитаме ли връзката с настоящето? В изчистените ритмични силуети и графични вибрации от миналото не е ли закодиран онзи семантичен образ на енергийни импулси на съзидателност, обозримост за света и непреходност, които сме загубили сега?

Това е тема, която ме вълнува от години, защото съм жена и защото инстинктът за съхранение ме връща интуитивно към своите корени, търсейки своите предтечи, там, където лъкатушещият релеф на планината е като извивка с форма  на жена. Там, където пласт след пласт земята е облечена в древни култури, там, където спиралата е незримата безкрайност без начало и без край, а ритуалните танци са като сенки от пробудени светове.

Непознатите светове, от които идваме, ме карат да свързвам минало и настояще чрез асоциативни спомени от линии и форми. Състоянието на търсене е неосъзнат подтик, провокативен израз на  духа, който се връща към първичното начало, привлечен от знаковата образност на извикан спомен като тези древни неолитни фигурки.

Художникът е само оръдието на мисълта, която чрез образа насочва зрителя към скритите културни пластове от миналото, търсейки връзка с настоящето.”

 

***

Загадъчните фигури от една ярка експозиция

„Свещено и еротично” е серия от 12 рисунки, изпълнени със смесена техника, които демонстрират визията на познатата със своите уникални решения чикагска художничка Кина Бъговска.  Нейната нова изложба е продължение на предишните й работи,  изложени в ARC Gallery през 2011 г.

Рисунките в „Свещено и еротично” показват женски форми на древни тракийски фигурки. Бъговска използва чисти ритмични минималистични линии и арки, следвайки опростените линии на древните статуетки.

Естествените материали, като пясък и прозрачна коприна, извикват представа за древните статуйки, направени от глина. Извивките на силуетите подчертават формите на женското тяло и създават асоциация  с природните форми от древния пейзаж.

Тези рисунки обхващат същността на неолитната статуетка като ритуален обект, където танцът подчертава еротичните женски форми, изпълнявайки древен ритуал. В основата на серията е вярата на Бъговска, че нейната роля на творец е да инициира творчески процес, който в крайна сметка ще поведе зрителя към възприемането на едно изкуство, където духът се проявява като доминиращ над материята.”

Кери Хирт, художник