Галерия (11)

10 май – 10 юни 2010
СБХ, Шипка 6

Изложбата и каталогът към нея представят творчеството на една от най-забележителните художнички в съвременното българско изкуство – Славка Денева. Още с първите си произведения, представени в общи художествени изложби през 1957, 1959 и 1962, тя показва по категоричен начин своята индивидуалност и не остава незабелязана от критиката и от музейните специалисти. Самостоятелна изложба не пожелава да направи. Едва през 1990-те години творчеството й е показано в две големи експозиции в СБХ и в Софийската градска художествена галерия. Казва, че е

натуралистка, която рисува с бои,

и не използва за себе си понятията „изкуство“ или „живопис“.

Често работи едновременно върху няколко произведения, чиито сюжети са й еднакво интересни за момента. Не подписва и не датира творбите си, не ги назовава. Художничката не затваря изкуството си в автотематизъм и умозрителни образи. За нея експериментът в най-широк смисъл е творческа мотивация, а не самоцелно занимание и логически продължава и обогатява вече изминатия път. Портретите, които прави, винаги са в конкретна вещна обстановка, равнозначна по изразителност на човешкия образ; натюрмортите й са по-скоро части от конкретен интериор, отколкото сбор от различни по материалност обекти, а в интериорните композиции се усеща силно невидимото присъствие на хора.