- | СБХ, Шипка 6
Галерия (15)

Керамикът Христо Йонков е един от най-изявените съвременни художници-приложници, с многобройни участия в национални и международни изложби, пленери, симпозиуми по керамика. До неотдавна името му се свързваше и със Средното художествено училище за приложни изкуства в Троян, на което той бе дългогодишен директор.

Настоящата изложба художникът подготвя в месеците от февруари до май. Работил е с много настроение и заряд, за което заслуга имат и въртящите се около него внучета. 

Материалът е само глина – черна, червена, бяла, без допълнителни включвания и ефекти. Близостта с натуралното е още по-осезателна, защото художникът е работил само с ръце, без помощни средства, оставяйки буквално личния си отпечатък. С пластиките в изложбата Христо Йонков излиза от утилитарното и  представя глината като материал за правене на изкуство. „Това е пръст, нещо до нас, близко, само да посегнеш и можеш да започнеш.”