- | Извън СБХ
Галерия (5)

галерия „Арте“, София

откриване: 12 септември 2023, 18:30 часа

„Разпилени лица“ – най-новата самостоятелна изложба на Любен Генов – е продължение и разговор за новите произведения на автора, но и за развитието му като творец, връщайки ни 14 години назад към друга негова изложба – „Разпилени петна“.

Картините на Любен Генов са вихър от цвят и нюанс, тайнствени, магични и метафорично зрелищни в духа на информел. Създадени като че ли наведнъж, с бързина и категоричност, те все пак не губят стройната композиционна рамка и вътрешна организираност. Чрез жеста на повторяемост, в

мултиплицирането на образи и ритмична тоналност

Любен Генов достига до медитативен потенциал, необичайна и мистериозна логика.

В уютното пространство на галерия „Арте“, между цветните паравани и стени застават  голямоформатните платна на Л. Генов, редом с няколко серии от съвсем малки картини. В тези двуизмерни светове, състоящи се от цветни петна и разливания върху платното, се прокрадва илюзия за нови пространства.

Цветната повърхност се превръща във връзка между въображението на художника и обозримото, чието прекрачване води към скрити образи – тези на лица без черти, име и същност. Разпилените лица са безплътни, фрагментарни, едва загатнати.

Понякога картините му действат не като самостоятелни обекти, а като отрязъци от нещо голямо, част от пъзел, който е сглобяем единствено от неговия създател. Любен Генов подава сламка за разгадаването – в случая зад множеството петна се очертава глава, но зрителят не разпознава лице, чертите му остават неясни. Портретът при него не е портрет, пейзажът не е пейзаж. Авторът не дава ясен код за разчитане на картините му – импровизациите са много, решенията – също. Това, което остава за зрителя, е да последва интуитивно художника Любен Генов в най-новата му игра на цветове, ритми, форми и дисонанси.

д-р Надежда Джакова за галерия „Арте“


+++


Адрес

галерия „Арте“, София
ул. „Бузлуджа“ 31
Точната локация можете да видите

тук