- | София прес
Галерия (17)

Дарина Цурева, Борис Колев, Елена Панайотова, Камен Симов, Николай Златанов-Кайо, Христофор Кръстев

откриване: 14 ноември, понеделник, 18:00 часа

По идея на: Борис Колев
Куратор: Камен Симов  


Участници

Живопис: Дарина Цурева, Борис Колев
Графика: Елена Панайотова, Христофор Кръстев
Пластика: Камен Симов, Николай Златанов – Кайо


+++


Размиването на границите е толкова характерно за нашето съвремие, че то се приема за аксиома. Жанровите и стилови определения, както и традиционните форми и практики се размиват и създават една различна мозайка със свои нови принципи, структура и характер. Смяната на едни граници разбираемо създава нови такива, както промяната на светлината води до промяна на формата, цвета, средата, а оттам се променя внушението на художественото произведение.

Погледът от различен ракурс помага за по-доброто овладяване на даден художествен жанр, предпазва го от леността на рутината. Тази промяна дава различна възможност за израз във форма, материал, медия, различно светоусещане и го съотнася към вътрешния му натюрел. Така се съпоставят вече традиционните пластични художествени подходи с пластичните похвати и формираните ценности в нас. Тясното профилиране дава професионална дълбочина, но често лишава и ограничава широчината на другия поглед – на различното, необичайното.

Идеята на проекта е да се ротират колегите: графиците в живопис, живописците в пластика, пластиците в графика. По този начин ще се изправим пред чисто професионалната провокация и различния творчески процес, излизайки от комфорта на художествена специфика, като си „разменим местата”.

Участниците ще бъдат

освободени от условностите и ограниченията

на техника, стил, материал, тематика, всеки ще има възможност за индивидуален избор. Изискването е творбата, която авторът представя, да е в друг художествен вид, различен от този, в който работи. Броят на работите и размерът им са съобразени с конкретното пространство на залата.Елена Панайотова  / Обекти


Наясно сме, че такъв тип изложби са правени и преди нас и нямаме претенции за първооткривателство. Далеч сме и от амбицията за пълно, изчерпателно обхващане на динамиката на всички художествени проявления и характеристики на отделните видове. По-скоро търсим в индивидуалната уникалност и желание да изразим важното и значимото за нас чрез различни изразни средства. Творческите пътища на всички участници са различни, но обединяващото между нас е, че сме приятели и от едно художествено поколение. Освен с индивидуален художествен характер сме и професионални единомишленици и близки в разбирането си и отношението към съвременното изкуство. Общата проява не ни унифицира, а подчертава различността ни и така всеки от участниците допринася за замисъла на изложбата.

Дарина Цурева  / Обект


Не можем да бъдем апостати на собствената си художествена специалност (верую), защото дори да отидем в различни техники, материя, пространства, винаги носим част от себе си.


Николай Златанов – Кайо


+++

Христофор Кръстев за изложбата

Първоначалната идея на този проект бе търсене на нещо различно от моето творчество и това, което показвам в различни изложби. Обикновено се търсят „моментни“ триизмерни ситуации, аз тръгнах в тази посока, но разработките ме върнаха към основната моя художествена визия. За двата графични листа, подготвени от мен –„Реставрация I“ и „Реставрация II“ използвам фрагменти от български икони, създадени през XVIII и XIX век, пречупени през моята творческа визия. Това също е „размяна на местата“, асоциативно преместени през моя свят.


+++


Дарина Цурева за изложбата

Около десет години назад за пръв път ми се прииска да направя тяло. Поводът беше божествена изложба на стъклени пластики. Исках и аз да създам нещо подобно. Дълго рисувах едно след друго в опит да си представя как би изглеждало. Установих, че имам двуизмерно мислене, което с чук не можех ,,да избия’’ от главата си. Оттогава започнах рисунките-гравюри на стъкло. В настоящата изложба се сблъсках с още предизвикателства.
Как да се изгради тяло?
Първи подводен камък: двуизмерно мислене, за което вече знаех
Подходящи пропорции
Надеждна конструкция (,,костите’’ на тялото)
Сходство на материали, връзки (,,ставите’’ на тялото)
Всичко това разтърси рутината у мен и със сигурност разшири хоризонта ми, какъвто и да е материалният резултат. А удоволствието да бъда с колеги приятели е несравнимо!


+++


Николай Златанов – Кайо

Достойнствата, които би трябвало да притежава войникът, като смелост, чест, храброст, сила, привличат всяко момче. Идеята на моята работа е едно добронамерено намигане към това обременено с предразсъдъци, стереотипи и митове поприще. За основа съм ползвал портретите на трима бизнесмени, управляващи финанси за милиарди. Те са воини от друг тип армия –три медийни звезди. Живеем сред лица-брандове – политици, спортисти, артисти, инфлуенсъри, продавачи на мечти. Войната вече ни се представя като електронна игра, предава ни се в реално време, от „театъра на военните действия“, с коментари и суфлиране. Защо тогава образите на войниците да не са като усмихнати попзвезди?
Опитвам се да надникна под общоприетите военни образи. Не търся историческа правдоподобност или илюстративност в образите, затова съм смесвал униформите и доспехите от различните исторически епохи. В крайна сметка в сянката и на най-патетичния и монументален войнски паметник може да е подпряно самотно детско колело. 

+++

Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.