- | Извън СБХ
Галерия (7)

ХГ „Петко Чурчулиев“ – Димитровград

Живка Маринова за изложбата си:

Не е лесно за един художник да пише за картините си. Поне не за всеки. За себе си съм възприела принципа, че ако произведенията не са достатъчно въздействащи и посланието не е ясно за зрителя, никакви думи не могат да спасят представянето на автора. Надявам се картините от тази изложба да говорят сами. Но тъй като в последните десетилетия стана едва ли не задължително, ако не всяка творба, то поне всяка изложба да бъде придружена от текст, се налага малко или повече да се вписваме в тенденциите.

„Разходка в Матера“ е моят опит да предам впечатленията и вълненията,  споходили ме по време на посещението ми в този археологически и архитектурен резерват. Със своя специфичен строеж и история той пленява и завладява всеки, който стъпи на територията му.

И макар да може да се напише доста за самия обект на тази изложба, бих искала да насоча вниманието по-скоро към своите лични емоции, претворени в тези пейзажи. Сюжетите на платната, разбира се, са реално съществуващи гледки, издълбани в скалите домове, каменисти улици и стълби. Но не буквално предадени, а преживени и пречупени през субективната призма на един художник. Това са

лирически интерпретации на натурата

посредством внимателно подбрани цветни хармонии, съответстващи на вътрешния емоционален свят на автора, както и инспирирани от силно въздействащия колорит на древния град. Без да са преднамерени внушенията на живописта, се надявам да бъдат възприети по начина, по който бяха почувствани по време на създаването им. И настроенията – понякога тихи, смирени, отдадени, друг път бурни, страстни, приповдигнати… – да бъдат уловени от зрителя наред с архитектурните обекти, изобразени на платната. Преди всичко моята работа като художник се изразява в опита за намиране на най-точния тон, най-изразителния нюанс, най-подходящата хармония. Като, разбира се, не се пренебрегва и строежът на формата и пространството. Ритмуването на светлини и сенки, цветни петна, запазващи конкретното си място и форма в пейзажа и вариращи по своята температурна стойност. Условни цветови гами, внушаващи емоции и чувства.

 

+++

 

Адрес
ХГ „Петко Чурчулиев“ – Димитровград
Бул. „Димитър Благоев“ 7
Димитровград

Точната локация можете да видите