Галерия (8)

Изложба скулптура

зала „Райко Алексиев“, „Раковски“ 125
откриване 24 април, 18 часа

Изложбата представя работи на 21 съвременни скулптори, завършили образованието си след 1989 година, които живеят и работят в България. Въпреки разнообразието на личните почерци в естетически план общото между тях е засиленият интерес към абстрактното и към изследването на експресивните възможности на материала до точката, в която той губи обичайните си сетивни характеристики и се трансформира в друг материал или се дематериализира.

Тези общи търсения превръщат представените автори в застъпници на „класическия“ модернизъм. Но за тях работата в полето на абстрактното има и своя етически залог. Абстрактното е начин изкуството да се пази от възможностите за директно означаване, за да не бъде овладяно лесно от агресивните идеологии, които си поделят съвременното публично и медийно пространство.

Един от съществените проблеми, пред които са изправени визуалните артисти в България днес е както липсата на пазар за съвременно изкуство, така и липсата на публични пространства за излагане на творбите. Музейните институции и общинските галерии, с малки изключения, не проявяват почти никакъв интерес към творчеството на авторите, дебютирали в края на 20-и  и началото на 21-и век.  Това поставя тези художници в сериозна обществена изолация.

Изложбата отразява това състояние на нещата, като превръща

самия начин на експониране на творбите в своеобразна „инсталация“,

която трябва да демонстрира клаустрофобичната ситуация, в която се намира съвременното българско изкуство (и в частност скулптура). Творбите, които днес създават съвременните български скулптори се трупат „на склад” в ателиетата им без достъп до публика и в очакване на едно неопределено бъдеще.

Изложбата представлява моментна снимка на случващото се в съвременната българска скулптура с всички ограничения пред разбирането и оценката на протичащите процеси в нея, които едно такова „кадриране“ носи.

Николай Колязов, Панчо Куртев, Рашо Митев, Витали Халваджиев, Симеон Симеонов, Орлин Иванов, Емил Бачийски, Теодор Добрев, Тодор Ламбов, Павлин Радевски, Теодор Нанев, Камен Цветков, Красимир Митов, Петър Илиев, Стоян Дечев, Николай Маринов, Петър Наков, Зоя Лекова, Ивайло Аврамов, Боян Пенчев, Ана Иванова.

Куратор на изложбата: Кирил Василев