- | СБХ, Шипка 6
Галерия (4)

След изложбата „Натюрморт и интериор“ ръководството на секция „Живопис“ в СБХ има основание да продължи в изложбената дейност завръщането към традиционните жанрове. Предложението иска да провокира виталност в това традиционно устойчиво артистично пространство. Съвременният културен контекст, разширеното разбиране за границите на живописта и картината, на родовете и жанровете в изкуството предполага и предлага по-свободно творческо интерпретиране на пейзажа: природен – градски; реален – фикционален; видим – невидим; външен – вътрешен.

Проблематизирането на тази тематика активира творческа енергия за създаването на нови, съвременно звучащи произведения.