- | София прес
Галерия (2)

Изложба на Ина Дамянова

Проектът  е „роден” по време на престоя на авторката в Париж. Разхождайки се по улиците, тя е провокирана от витрините. Започва да ги снима и така започва тази артистична авантюра.

Витрините на Париж носят най-бързата, директна и мълчалива информация за  място и време, за  развитието на  отношенията и половото разделение, културни наслагвания и нива.

Витрината носи  естетика и откровение.Тя е като огледало в което можеш да видиш не само собственните си потребности , но и тези на една цяла нация.Чрез нея можеш да се самоопределиш.

Това е едно иследване на пространството, мястото и времето, както и на човека, като неразделна част от него,отразявайки се като консуматор, оглеждащ се в собственните си желания, определяйки по този начин сам своят  социален статус и място в обществото .