- | СБХ, Шипка 6
Галерия (7)

Самостоятелна изложба на Миглена Александрова

В изложбата авторката е събрала творби от различни периоди. Освен гореспоменатите типични за творчеството й  колажирани предмети върху хартия, могат да се видят също така и рисунки, живопис и скулптури. Обединяващото във всички произведения е хартията като основа и изходен материал.