- | СБХ, Шипка 6
Галерия (7)

Кураторски проект на Станислав Памукчиев в рамките на изложбите „Идея за дом“

За изложбата

Изложбата представя автори и произведения, интерпретиращи в широк диапазон богатството и дълбочината на темата „Огън“ - от физическите до емоционално-психологическите, метафизичните и духовни измерения на феномена.

Огънят - живата сила, която създава, осветява, озарява, пречиства, но и изгаря, поглъща, изпепелява. Огънят, със съдържанието на божествения, слънчев, изначално творящ аспект, с внушенията за небесния и адов огън, екстаз и есхатологично упование. В обредно-ритуалните символизации на пречистващия пламък, медиатор между телесно и духовно.

В алхимичното тайнство – opus

на преобразуващата инициационна сила, която променя и постига други онтологични измерения.

Огънят в психологическите бездни на изгарящите страсти, грях, болка или на вътрешното духовно озарение, сублимация  и  креативност. В мито-поетичен, сакрален  аспект  на  проникване  в  дълбинни  пространства,  архетипи  и  атавистични  конструкти,  родова  памет.

Изложбата  събира  в  едно  пространство  автори  от  различни  поколения,  утвърдени имена със значимо присъствие  в съвременната българска  култура, както и млади,  активно  търсещи  художници. Представени  са  творчески  индивидуалности  с  характерни,  ясни  артикулации  на  темата, с различни  подходи  и  художествени  средства – от  силно  изразен  пластицизъм  до  чисто  концептуали  решения. Проектът  се  опитва рисковано  да  събере  в  един „Дом“ полярно  противоположни, дори  конфронтирани  позиции,  с  утвърждаване  на  тезата,  че „светът  на  изкуството е единен“, че паралелното  съществуване  и  интерферентността  на  идеи и художествени средства  е  белег  на съвременността.  Потърсени  са  формални  и  съдържателни  връзки,  пресечни  точки  в  многообразието  от  творчески  решения.  На  работно  ниво  се  осмисля  семантичната  активност  на  материали, производни  или  свързани  с огъня – въглен,  сажди, въглища, пепел,  графит,  восък,  стопен  метал, леярска пръст,  реотан,  печена  глина,  които  символизират  феномена  „Огън“.

В изложбата почетно са представени покойните Вера Недкова, Магда Абазова, Генко Генков, Петър Дочев – новатори  с ярка проекция в пластическата традиция.

Станислав Памукчиев, куратор


+++

Участници

Вера Недкова, Магда Абазова, Генко Генков, Петър Дочев, Светлин Русев, Николай Майсторов, Емил Попов, Свилен Блажев, Милко Божков, Станислав  Памукчиев, Божидар Бончев, Димитър Грозданов, Лъчезар Бояджиев, Атанас Парушев, Красимир Карабаджаков, Динко Стоев, Кольо Карамфилов, Дан Тенев, Валентин Стефанов, Елена Яневска, Кирил Кузманов.


+++

Откриване
12 ноември, 18:00 – 21:00 часа