- | Извън СБХ
Галерия (6)

Изложби в българската база на Антарктида и на българския кораб, превозващ полярниците

„На юг не е топло“ и „И океанът е море“. Общобългарски изложби на карикатурите 2022/2023

+++

Валери Александров за изложбата

Съюзът на българските художници, секция „Карикатура“ организира съвместно с културната програма на Българския антарктически институт при СУ „Св. Климент Охридски“ „ламинирани изложби“ карикатури. Този проект, чиято цел е българско изкуство, в случая карикатурата, да се експонира в Антарктическата конвергенция, т.е. да стъпи на Петия континент и по-точно – на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“. В базите вече са гостували художници с живопис, но това не пречи на българските художници да направят първата изложба карикатури на Антарктида.

Всеки от 39-те колеги с близо 80 работи, които участват в изложбата „На юг не е топло“, ни запознава със своето виждане за условията и труда на десетките български учени там, с техния хабитат, техниката, а също и с фауната и флората на Петия континент в историческата 31-ва експедиция.

Основната идея не е да се изпъчим пред колегите си от света,

а да направим ежедневието на нашите учени в базата по-приятно и весело в извънредно тежките полярни условия. Изложбата ще бъде журирана и открита на остров Ливингстън през февруари 2023.

Това се отнася и за „И океанът е море“ – експозиция от близо 90 работи на втория в българската история научноизследователски кораб 421 „Светите Кирил и Методий“. Тази изложба също е дарена от авторите и ще плава по океани и морета отсега и до хоризонта. Тази изложба е журирана и открита на кораба от председателя на журито капитан ІІ ранг Николай Данаилов, капитан на кораба, по време на пресичане на екватора от север на юг. За първи път българските полярници, оборудването им и храните няма да са авто(шип)стопаджии, а ще плават под български флаг.

Милко Диков  / от изложбата

 

Двете общобългарски изложби бяха открити с предпремиери във фоайето на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в края на 2022, където две комисии журираха и наградиха с купи, дипломи и медали най-добрите според тях автори. В комисиите работеха авторитети, доказали се през годините в своите области. Това са проф. Христо Пимпирев, членове на Българския антарктически институт и писатели като Гергана Лаптева и Иглика Трифонова, карикатуристите Диляна Николова, Алла Георгиева, Валентин Георгиев, Ивайло Цветков и Валери Александров.

В полярната изложба с първо място бе удостоен Любомир Михайлов, с второ – Милко Диков, с трето – Ириен Трендафилов. Наградата на публиката спечелиха творбите на Никола Георгиев – Кайо, а на Антарктическия институт – Евгени Начев. Четирима автори бяха удостоени с „хонорис меншън“. В „навалната“ (морската – б.р.) изложба пръв е Ивайло Цветков, втора – Диляна Николова и трети – Любомир Михайлов. Наградата на Антарктическия институт спечели Светла Христова. Връчени бяха и три признания „хонорис меншън“.

Втора предпремиера на общобългарските изложби „Полар“ и „Навал“ беше експонирана във Висшето военноморско училище (Навал академи) „Н.Й.Вапцаров“ във Варна. Журирането на тези изложби ще се състои в навечерието на Първи април, когато от Антарктика се върне началникът на академията, флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, председател на журито.

В тези изложби българските карикатуристи дадоха своя принос в това историческо събитие.

Валери Александров, координатор, секретар на секция „Карикатура“