- | Извън СБХ
Галерия (4)

Музей-галерия „Анел“

вернисаж: 27 юни, сряда, 18:00 – 20:00 ч.

 Пламена Димитрова-Рачева, куратор на изложбата:

За своята юбилейна изложба „Безгранично“ Николай Янакиев представя серия живописни картини върху хартия, които са тематично подбрани така, че да ни дадат символичния ключ към идеите в изкуството му. Това е тайнството на любовта и сътворението на живота – чрез женското „Голо тяло“, връзката на човечеството с космичните сили и безсмъртието на духа – чрез „Пирамидите“. Това също е питагорейската символика на числата и геометрията – „В квадрат“, единството и красотата на земния и небесния свят – в „Терени“. Като най-внушителна е серията „Безкрайност“,

олицетворение на Вечността, Красотата и на безкрайния стремеж на човешкия дух

към себепознание и познание на космичните и божествените сили.

Това са картините, които ясно в юбилейната изложба очертават ярката творческа индивидуалност и талант на Николай Янакиев, неговите ценни качества, проявени още в най-ранните периоди на изкуството му и високо оценени още в Академията от проф. Светлин Русев.

За втори път след 2021 музей-галерия „Анел“ представя изкуството на Николай Янакиев. Той несъмнено е един от високо ценените автори на г-н Ангел Симеонов и колекционерите на изкуство от съвременни български художници. По думите на Светлин Русев, Янакиев може достолепно да се „разхожда в света на изкуството, сред много ценители и почитатели, в една територия без географски и национални граници – света на изкуството и неговите приятели“.

Николай Янакиев / Голо тялоКакто всяка юбилейна изложба, така и изложбата в галерия „Анел“ „в известен смисъл е програмна равносметка за художника и като синтез на това, през което е преминал, и като ново опиянение на цвета към неговите смислови пространствени измерения“. През годините живописът на Николай Янакиев е припознат в различни стилове на съвременното изкуство – като абстрактен експресионизъм с елементи на фигуративност – като серията „Голо тяло“. Други свързват изкуството му с геометричната абстракция – цикъл „В квадрат“ и „Пирамиди“, но можем да преоткрием и стиловите особености на орфизма в символиката на цветовете, в хармонията им и в пластичния ритъм на „Терени“- те.

Художникът развива своите картинни серии, воден от инстинкта си на колорист. Рисунките върху хартия „Безкрайност“ са абстрактни композиции, представляващи отворени космични пространства, в които цветовете имат ролята да осветят безмерното пространство на мрака, да уловят протуберансите на пътуващите светлини и въздушни вихри и така да отнесат нашето въображение в другите измерения на Безграничното.


+++


Адрес

Музей-галерия „Анел“
София
бул. „Тодор Александров“ 14
Точната локация можете да видите

тук