- | СБХ, Шипка 6

Изложба на секция "Живопис"

Изложбата на секция живопис „Натюрморт и интериор“ (етаж 2) се фокусира върху тези жанрове в живописта, като иска да провери и провокира нова виталност в това сравнително устойчиво, традиционно, артистично пространство. Разширеното разбиране за границите на живописта и картината, на родовете и жанровете в съвременното изкуство предполага възможности за по-свободно творческо интерпретиране.

Особеност в статута за участие е условието за минимален размер на формата 120х120 см. Това разколебава клишираните представи за този жанр и провокира преосмисляне на отношението формат – пластичен израз – съдържание. Проблематизирането на тази тематика активира творческа енергия и създаването на нови, съвременно звучащи произведения.