- | СБХ, Шипка 6

Националната изложба „Скулптура” се провежда всяка година. Целта й е да обхване съвременните автори от различни поколения, които да представят разнопосочните тенденции в развитието на съвременната българската скулптура.