- | СБХ, Шипка 6

Скулптура

Национална изложба „Скулптура” е традиционна годишна изложба на секция „Скулптура” към СБХ. В нея авторите показват последните си търсения в областта на триизмерното изкуство. На 14 юли журито ще определи творбите, които ще вземат участие в изложбата.

Целта й е да обхване съвременните автори от различни поколения, които да представят разнопосочните тенденции в развитието на съвременната българската скулптура. Изложбата се превръща в събитие, защото представлява пъстър калейдоскоп, в който са събрани творби с различен характер, изразителност и емоционалност, за направата на които са използвани разнообразни изразни средства. Скулптурата сама по себе си е изкуство, което лесно прекрачва граници – от триизмерен обект се превръща в инсталация, която лесно преминава в лендарт или други съвременни форми. Ето защо посетителите на изложбата ще имат възможността да станат свидетели на събитие, което заслужава специално внимание.