- | СБХ, Шипка 6

Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата. Организирането й има за цел да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България и да допринася  за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина.

От усмивката и закачката до саркастичния щрих, предизвикан от абсурдите в живота ни – карикатурата е лаконичен коментар, понякога присъда, понякога просто дружески шарж. 

При откриването на изложбата ще бъдат връчени няколко награди: Награда на Съюза на българските художници и Награда на секция „Карикатура“ към СБХ – статуетки, Наградата на Софийска община на името на Доньо Донев, както и награди от спонсори, съмишленици и приятели.

 

Участници:

АЛЛА &ЧАВДАР ГЕОРГИЕВИ, АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ, АНТОН САВОВ, БОГДАН БЕНЕВ, БОРИСЛАВ ЗЛАТАНОВ, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ, ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ, ВЕЛИН АНДРЕЕВ,  ВЕСЕЛИН ЗИДАРОВ, ГАЛИНА ПАВЛОВА, ГЕНЧО СИМЕОНОВ, ГЕОРГИ КАРАЛИЕВ, ГЕОРГИ ПАНОВ, ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ, ДЕЯН МИХАЙЛОВ, ДИЛЯНА НИКОЛОВА, ДИМИТЪР АТАНАСОВ, ИВАЙЛО НИНОВ, ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ, ИВАН ВЕСЕЛИНОВ, ИВАН КУТУЗОВ, ИРИЕН ТРЕНДАФИЛОВ, КИРИЛ БОЖКИЛОВ, КИРИЛ МАНОВ, ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ, МАЙЯ ЧОЛАКОВА, МАРГАРИТА ЯНЧЕВА, МИЛКО ДИКОВ, МИРОСЛАВ БОЖКОВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ – КАЙО, НИКОЛАЙ БЕБЕНОВ, СВЕТЛА ХРИСТОВА, СВЕТЛИН СТЕФАНОВ, СИЛВИЯ ГАНЧЕВА, СТОЯН ДЕЧЕВ, СТОЯН КОМИТСКИ, ТРАЙКО ПОПОВ, ХРИСТО НЕДЯЛКОВ - ХРИ100, ЦВЕТАН ПАВЛОВ, ЦОЧО ПЕЕВ