- | Извън СБХ
Галерия (7)

живопис

Градска художествена галерия, Русе
6 – 20 юли 2022

На 6 юли в Русенската художествена галерия се открива самостоятелната изложба на Красимира Друмева – художник, графичен дизайнер и преподавател във Факултета по изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Названието на изложбата „На кръстопът“ интерпретира една от любимите теми на автора – пътят като основно средство за самоопознаване, екзистенциално пътешествие или освобождаване на физическото тяло, в опит за достигане на кулминационната точка на прозрение. Пред зрителите се разгръща един своеобразен сетивен разказ на „препускащи мисли, образи, места, чувства, желания и съмнения“. Любопитството и любознателността към неизвестното е определящият фактор на всеки творчески акт, обсебен от сетивния подход към познание, активиран с ответната обективна реакция от артиста.

Живописният цикъл творби са създадени като

преоценка на периода през последната година от изолацията.  

Част от заглавията „Огледало“, „Дом“, „Огън“, „Отвъд границите“ и „Залез“ са продиктувани до голяма степен от интровертната рефлексия и съгласуваност между вътрешните преживявания и околната среда. А във фотоколажните изображения „Врати” и „Кръстопът” се преплитат конкретни мотиви, текстурни ефекти и лични провокации преведени в образи, знаци, символи, метафори и асоциации, всички те породени от причинените промени на неизбежната изолация.

Красимира Друмева  / Залез

 

Основна отправна точка в творчеството на Красимира Друмева е отпътуването като философско преживяване и преосмисляне на изненадващите предизвикателства. А кръстопътят е границата, която въвлича автора в състояние на риск и e източник на познание и неизчерпаемо творческо вдъхновение. Вдъхновението е само следствие от случвания, натрупан опит и познание. Пътят е личен акт, лична свобода, но и съдбовна обществена обвързаност.

Биляна Цанова