Галерия (12)

„Нашата театрална критика е в дълг на нашата сценография. Теоретично ние признаваме нейното голямо значение, особено в системата на съвременния „режисьорски“ театър, като много важен театрален компонент в изразяването мисълта на спектакъла и естетическата му стойност, но на практика перото ни почти никога не достига до сценографията. А в миналото е било още по-зле.“

Мост през времето / поглед в изложбата в зала Райко Алексиев, СБХ
Написано е от проф. Любомир Тенев преди повече от 40 години, но нищо не се е променило. Критиката – и театрална и художествена, е в дълг на сценографите и тази изложба има скромното намерение да покаже поне част от големите сценографи в българския театър през втората половина на ХХ век. Те са работили с най-интересните режисьори от този период, заедно са съграждали и развивали българското театрално, оперно и филмово изкуство.

Сред тях са експонирани работите на много млади колеги, които, надяваме се, че ще определят развитието на българската сценография  и театър в първата половина на ХХІ век. Искрено им го желаем.

Срещайки две отдалечени във времето поколения, на тази изложба би могло да са гледа и като на своеобразен мост във времето.

Вярваме, че възстановяването на годишните сценографски изложби може би ще освети допълнително изкуството на сценографа и ще насочи вниманието към работата на тези художници, която често пъти остава единственото свидетелство за театралния спектакъл заедно с малкото останали фотографии, особено в ХХ век.

Младите колеги са по-облагодетелствани – от тяхната работа ще останат и малко заснети спектакли.

+++

Куратори

Петър Митев
Ханна Шварц
Розалия Радичкова

 +++

Участници

Ангел Ахрянов, Асен Митев, Асен Стойчев, Бояна Чомакова, Вера Мачева, Георги Иванов, Георги Ножаров, Иван Цонев, Младен Младенов, Николай Николов, Радостин Чомаков, Стефан Савов, Тодор Станилов, Хосе Санча

+++

Бояна Бъчварова, Владислав Илиев, Даниела Николчова, Ева Вентова, Евелина Величкова, Златка Вачева, Ива Гикова, Ивайло Николов, Илияна Кънчева, Каролина Далкалъчева, Лилия Бабунова, Мира Петрова, Момчил Тасев, Николета Алексиева, Петя Боюкова, Радостина Тодорова, Христина Недева