- | СБХ, Шипка 6
Галерия (5)

Изкуство на преживените житейски стойности. Изложба на Милослав Бонов-Мибо

Художникът Милослав Бонов-Мибо утвърждава своето авторско присъствие в съвременното изкуство с разнообразните си творчески реализации в областта на графиката, скулптурата, илюстрацията и инсталацията. Израз на неговите художествени търсения е и настоящата изложба, включваща най-новите му скулптурни и графични произведения.


Седемнадесетте му пластически портрета, изпълнени в риолит и туф, са в хармонично единство с тридесетте му графични отпечатъка в залата, което говори както за чувствителната духовна сетивност на автора, така и за доброто владеене на възможностите на материала, типичен за двата вида изящно изкуство.


Скулптурите представляват конкретни съвременни типажи, на които Мибо прави допълнителни интерпретации на характерологичните им черти. Съобразявайки се с особеностите на структурата и податливостта на обработка на камъка, той прониква до оригинални и изразителни състояния. Това внушение е постигнато, като от камъка е свалена външната мъртва материя и е изведено наяве пространството на духовната същност на образа.


Графичните отпечатъци, черно-бели и цветни, изпълнени в техника суха игла, отразяват непосредствено идейно-тематичните търсения и естетическите внушения на художника. Част от творбите са групирани в няколко цикъла, а други са единични произведения.
Милослав Бонов-Мибо с убедителен графичен изказ разработва някои вечни нравствено-философски теми, инспириран от библейски мотиви. В цикъла си „Алегории” например достига до изразителни метафорични обобщения за фундаменталните пороци, каквито са завистта, алчността и гордостта. С експресивната внушителност на графиката „Вонмем” („Да внимаваме”) Мибо ни представя творческата си гледна точка към проблема за лицемерието, втъкано в човешката душевност.


В представените на изложбата цикли „Лодки”, „Нощни светлини” и „Тунис” авторът разкрива доброто си чувство към различни състояния и композиционен ритъм на пейзажа, както и деликатната си сетивност за стилизация и графичен колорит. Изобщо отпечатъците на Милослав Бонов-Мибо се отличават с експресивните си форми, изразителната линия, мощния щрих, добрия усет за баланс между черното и бялото, уплътнени с верния му нюх към сочността на полутона.


С други думи, това са зрели графични композиции, сътворени от художник, който с професионална и личностна всеотдайност споделя с нас преживените и съхранените в самия него най-съществени духовни стойности на личностния характер.

Йонко БОНОВ