- | СБХ, Шипка 6, 2 A
Галерия (26)

Пластика и живопис

откриване: 1 септември 2023, петък, 18:00 часа

Елена Виденова-Сое е художник керамик, преподавател, изнася лекции пред ученици, възрастни и деца в неравностойно положение. Създава художествено-образователна школа „Роден за изкуство“ (Ellie Soe Born for Art). Тя обмисля изложбата си с идеята да представи само пластики от керамика – творби от последните години и съвсем нови. В подготвителния период обаче започва да мисли и за живописни творби, които да допълват първоначалния ѝ замисъл, и посвещава лятото на 2023 на живописта. Художничката притежава силно развито чувство към природата, към нейните дарове, равновесието, което ѝ носи, към животните и растенията. Реални и митични обитатели на гори, поляни и реки вдъхновяват нейните сюжети.

+++

За автора

Елена Виденова-Сое е родена през 1974 в София. След средното си образование се насочва към изкуството и в периода 1995 – 1996 завършва майсторски клас по живопис в частнаjd академия по изкуства „Жул Паскен“ при проф. Николай Майсторов, Долорес Дилова, Ива Владимирова. През 2003 завършва бакалавърска степен в Националната художествена академия (НХА), специалност „Керамика“, при проф. Ивана Енева. През 2005 Елена се дипломира като магистър по керамика в НХА. През 2006 е наградена от НХА с тримесечна резиденция в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж, където през 2007 представя изложба съвместно със Станислава Чапкънова. През учебната 2008-2009 година е хоноруван преподавател в ателието на проф. И. Енева в НХА. Следва докторантура в НХА (2009 – 2012)и защитава докторска дисертация на тема: „Художествени керамични практики от 1900 до 1940 година на XX век. Трансформацията на западноевропейската и българската съдова керамика от занаят в изкуство“. През 2014 става част от авторите, които изготвят изданието „120 години българско изкуство. Приложно, декоративно, монументално“ – „Група „Конус“ и сдружение „Св. Спиридон“. Василчина. В. и колектив, София. ст. 102. Изд. СБХ.

През 2016 създава собствена галерия за керамично изкуство Ellie Soe Gallery, която пет години по-късно получава статут на културна институция от Министерството на културата. Галерията се обединява с центъра за обучение на деца (София, ул. „Св. Климент Охридски“ 10). През 2018 д-р Елена Виденова-Сое е избрана за секретар на секция „Керамика“ към СБХ. Става член Associazione Pandora Artiste ceramiste и е участник във Festival Internazionale Di Ceramica Al в Италия. През същата година участва в изложба живопис и керамична скулптура с Konstantin Kachev, NLB Gallery, Скопие, Македония. През 2019 участва в International Women Ceramist Festival, Woljeon Museum of Art Icheon, Кореа, колективна международна изложба. Същата година участва в изложението Art Capital, Grand Palais, Париж. Паралелно с изложбената дейност, която развива от 1996, от 2008 Елена се занимава и с преподаване, демонстрации и лекции пред ученици, възрастни и деца в неравностойно положение. Създава художествено-образователна школа „Роден за изкуство“ (Ellie Soe Born for Art).